Εξαιρετική Γεύση

Εξαιρετική Γεύση

Κατορθώνουμε να παράγουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες υγιεινές συνθήκες.
Ο άριστος μηχανολογικός εξοπλισμός του εγγυάται τη σταθερά υψηλή ποιότητα και τη χαμηλή οξύτητα του ελαιόλαδου.

Ανωτέρας κατηγορίας ελαιόλαδο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 22000:2005